Khớp nối ống

Khớp nối ống dùng để liên kết ống lại với nhau. Tạo nên bộ khung cần thiết. Các khớp nối được kẹp chặt bằng bu lông. Có nhiều loại khớp nối như: khớp nối H(MJ), khớp nối HJ, khớp nối ống inox....