Khớp nối nhôm

Khớp nối nhôm dùng để liên kết các ống lại với nhau, tạo thành bàn thao tác, giá kệ, xe đẩy hàng. Khớp nối nhôm hiện được các nhà máy sử dụng nhiều vì tính năng bền, an toàn khi sử dụng.