Khớp nối nhựa

Khớp nối nhựa dùng để liên kết các ống lại với nhau tạo thành các sản phẩm tiện lợi như giá kệ, bàn thao tác, xe đẩy...