Khớp nối bộ

Khớp nối bộ bao gồm hai hoặc nhiều hơn khớp nối đơn, ghép lại dùng để liên kết ống với nhau. Tạo nên bộ khung cần thiết. Các khớp nối được kẹp chặt bằng bu lông. Có nhiều loại khớp nối như: khớp nối H(MJ), khớp nối HJ, khớp nối ống inox....