Khớp nối thanh trượt con lăn

được dùng để nối 2 đầu con lăn với ống. Giúp vận chuyển hàng hóa một cách nhanh chóng, tăng năng suất lao động lên nhiều lần.