Chân đế

Chân đế dùng để tăng chỉnh độ cao thấp của các loại giá kệ, bàn thao tác để có thể lắp đặt ở mọi loại địa hình. Thuận tiện cho quá trình làm việc của công nhân, nâng cao hiệu quả sản xuất.