Tờ treo sản phẩm NP-A

Tờ treo sản phẩm được dùng phổ biến cho các dạng bàn thao tác cho công nhân làm việc.

Mã sản phẩm: NP-A

Lượt xem:751

Mô tả sản phẩm

Tờ treo sản phâm NP-A được thiết kế dùng phổ biến trên các loại bàn thao tác, bàn làm việc công nhân. Dùng để các loại giấy tờ tài liệu, các ghi chú cần thiết khi người lao động làm việc. Tờ treo sản phẩm NP-A được gắn đối diện với người công nhân dễ dàng nhìn thấy khi làm việc.

to-treo-san-pham2.jpg (113 KB)