XE ĐẨY HÀNG

Xe đẩy hàng được dùng nhiều trong các nhà máy, xí nghiệp với mục đích giúp lưu trữ và vận chuyển hàng hóa một cách dễ dàng, nhanh chóng từ nơi này đến nơi khác.