Khớp nối nhôm

Khớp nối nhôm dùng để liên kết ống tạo ra các sản phẩm tiện lợi như bàn thao tác, giá kệ đa năng, xe đẩy hàng