Băng tải PVC

Băng tải dùng để vận chuyển hàng hóa một cách dễ dàng và nhanh chóng từ nơi này đến nơi khác, giúp giảm thiểu sức lao động và tăng năng suất lên nhiều lần.