Bộ càng kéo

Bộ càng kéo được xem như là một giải pháp kinh tế cho nhiều doanh nghiệp xuất khẩu.